Czy Warta Poznań
powinna rozgrywać mecze
w Poznaniu przy Drodze Dębińskiej 12
na nowym obiekcie?