Nowy dom,

nowa szansa!

Nowy dom Warty Poznań, to obiekt „optymalny”.
Możliwie samowystarczalny, służący społeczności lokalnej. 
Zarówno lokalizacja jak i zaproponowane rozwiązania mogą sprawić,
że Poznań zyska unikatowy punkt na mapie miasta.

FUNKCJE EKOLOGICZNE OBIEKTU

 • Obiekt maksymalnie pasywny
 • Materiały budowlane możliwie neutralne pod względem emisji CO2
 • Energooszczędność → inteligentny system zarządzania energią
 • Roślinna ściana domykająca bryłę obiektu od strony północnej
 • Wykorzystanie wód opadowych do celów sanitarnych („szara woda”)
 • Retencja wody deszczowej
 • Ogród na dachu budynku klubowego
 • Pszczela pasieka na trybunie B
 • Panele słoneczne na dachu trybuny głównej
 • Wcielenie koncepcji „15-sto minutowego miasta” (obiekt 10 min. od ścisłego centrum Poznania)

Być u siebie…

na swoim.

FUNKCJE SPOŁECZNO-EDUKACYJNE

 • Integracja społeczna (arena meczów w amp football, blind football)
 • Przestrzeń do spędzania wolnego czasu i rekreacji (koncerty, kino letnie)
 • Centrum Inicjatyw Ekologicznych w budynku C (oferta dla szkół, przedszkoli, osób indywidualnych)
 • Miejsce spotkań mieszkańców Poznania (części wspólne, mała architektura, strefa gastronomiczna)

Kreatywna przestrzeń,

to kreatywne działanie.

Własny stadion to nie tylko szansa na poczucie się „u siebie”, ale przede wszystkim możliwość realizacji celów sportowych, społecznościowych
czy biznesowych. Klub zmierza do tego, żeby móc kreować eventy o wysokim standardzie.

Realizując budowę kompleksu przy Drodze Dębińskiej musimy uwzględniać kilka aspektów. Podstawowy, to wymogi licencyjne dyktowane przez Ekstraklasę S.A., które kluby muszą spełnić aby zostać dopuszczone do rozgrywek. Drugi aspekt wynika z potrzeb potencjalnych użytkowników (nie tylko „konsumujących” widowisko sportowe), które chcielibyśmy uwzględnić. Wreszcie trzeci aspekt to specyfika ekologiczna obiektu oraz jego dostępności, która jest spójna z klubowym wizerunkiem.

Pod pojęciem „infrastruktura” rozumiemy także zaplecze treningowe na potrzeby Akademii Warty Poznań, 1. zespołu, sekcji kobiecej czy sekcji amp futbolu i blind footballu (boczne boiska).

Nasz dom,

Stadion otWARTY